Zijn er interacties bekend met salie en bepaalde geneesmiddelen?

Er zijn momenteel geen interacties bekend met salie en reguliere geneesmiddelen. Zorgvuldigheidshalve raden wij u aan om toch met uw behandelende arts contact op te nemen indien u één van volgende hoofdgroepen neemt: anti-­epileptica, benzodiazepinen, bloedglucose verlagende middelen.