Wat als een product moerasspirea en schietwilg bevat?

Raadpleeg uw behandelende arts bij gelijktijdig gebruik van anticoagulantia.